Общи условия

„ТРАВЪЛ БУТИК“ ЕООД Ви съветва да се запознаете внимателно с приложените документи, съдържащи общи условия за пътуване и използване на този сайт, като задължителна част от него. Общите условия публикувани тук сами по себе си представляват договор, с който се регулират и регламентират отношенията между търговеца и потребителите.

„ТРАВЪЛ БУТИК“ ЕООД е регистриран в Комисията за защита на личните данни като администратор на лични данни. В качеството си на търговец също така гарантира на своите клиенти конфиденциалността на предоставените лични данни. Последните няма да бъдат използвани, предоставяни или довеждани до знанието на трети лица.

ОБЩИ УСЛОВИЯ ЗА ПОЛЗВАНЕ НА САЙТА
ОБЩИ УСЛОВИЯ ЗА ПЪТУВАНЕ
УДОСТОВЕРЕНИЕ КЗЛД