Подаръчен ваучер

Предложението ни за ПОДАРЪЧЕН ВАУЧЕР е пътят към перфектния подарък, на който всеки би се зарадвал!

Изразете своята благодарност или поздравете по различен повод Вашите любими хора, приятели, роднини и колеги!

 

ОБЩИ ПРАВИЛА И УСЛОВИЯ ЗА ПОЛЗВАНЕ НА ПОДАРЪЧЕН ВАУЧЕР

 

Подаръчният ваучер представлява официален документ, удостоверяващ правото на притежателя му да се възползва от всички предлагани от ТРАВЪЛ БУТИК туристически услуги с изключение на застраховки.

При закупуване на подаръчен ваучер в офиса на агенцията е необходимо да бъде посочена и заплатена конкретната стойност в лева, която се вписва на ваучера. Ваучерите се заплащат в брой 

ТРАВЪЛ БУТИК приема предплатените ваучери от техните притежатели, като приспада стойността на ваучера от стойността на резервацията. В случай, че стойността на ваучера е по-малка от цената на заявената услуга, разликата до пълния размер се доплаща от потребителя. При резервация с по-малка стойност от тази на ваучера, остатъкът не се възстановява, но ваучерът може да се използва в указания срок многократно до изчерпване на неговата стойност.

Ваучерът е поименен и може да се преотстъпва единствено при условие, че лично притежателят му направи резервация за третото лице.

Туроператорът не носи отговорност в случай на кражба или загуба. Ваучерът не може да се преиздава. Същият не подлежи на връщане или замяна с неговата парична еквивалентност.

Валидността на ваучера е една календарна година от датата на издаване и не може да бъде удължавана.